FANDOM


Critgem
Điệp Báo A++
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Matahariicon

Critgem
Điệp Báo A
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 9%11%13%15%17%19%21%23%25%29%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
ShinjukuAssassinIcon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.