Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Bond.png

Điểm gắn bó hay Bond Point cho phép bạn thể hiện mức độ gắn bó với Servant, bắt đầu từ mức 0 và đạt tối đa ở cấp 10. Chúng tăng lên khi bạn hoàn thành Quest mà Servant có trong Đội hình, bất kể vị trí nào.

Khi mức độ gắn bó của Servant tăng, một phần thông tin mới sẽ được thêm vào trang của Servant, và những Ngoại truyện có thể được mở nếu mức tiến hóa của Servant đủ cao.

Mỗi Servant có số điểm cần đạt để tăng mức gắn bó khác nhau. Ngoại lệ duy nhất là Shielder (Mashu Kyrielight), người có mức độ gắn bó gắn liền với tiến trình truyện.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng mỗi lần lên cấp gắn bó sau mức 5, gồm Thánh Tinh Thạch hoặc Táo Vàng tùy theo độ hiếm của Servant. Tại cấp 10, bạn sẽ nhận được CE Gắn bó tối đa của Servant.

Độ hiếm
Servant
Phần thưởng khi đạt mức gắn bó:
6 7 8 9
5★ Saintquartz.png3 Saintquartz.png3 Saintquartz.png3 Saintquartz.png3
4★ Saintquartz.png2 Saintquartz.png2 Saintquartz.png2 Saintquartz.png2
3★ Saintquartz.png1 Saintquartz.png1 Saintquartz.png1 Saintquartz.png1
2★ Táo Vàng Táo Vàng Saintquartz.png1 Saintquartz.png1
1★ Táo Vàng Táo Vàng Táo Vàng Saintquartz.png1

Xem thêm

  • Chaldea Lunchtime - Tăng điểm gắn bó nhận được thêm 2%. (Tiến hóa tối đa: 10%)
  • Heroic Spirit Portrait - Tăng điểm gắn bó nhận được thêm 50.