FANDOM


Friendpoint

Điểm bạn bè (hay Friend Point, FP) là một đơn vị tiền tệ mà bạn nhận được khi dùng Servant hỗ trợ trong một quest, hoặc khi có ai đó chọn Servant của bạn làm Servant hỗ trợ cho họ. Bạn có thể kiếm được 10 FP khi chọn người không nằm trong Danh sách bạn bè hoặc 25 FP với những người có trong danh sách bạn bè, và 200 FP nếu chọn NPC làm Servant hỗ trợ đi quest chính.

Điểm bạn bè có thể được dùng để triệu hồi Servant, CE, Thẻ kinh nghiệmThẻ tăng chỉ số từ 1-3★.

Thông tin bên lề

  • CE Bắt Đầu Cuộc Hành Trình tăng số FP được nhận sau mỗi trận đấu lên 75. Đây là CE duy nhất trong game có tác dụng tăng lượng FP nhận được.
  • Bạn sẽ nhận được FP ngay từ lúc bắt đầu trận đấu, vậy nên kể cả khi bạn thoát ra giữa chừng hay thua cuộc thì FP vẫn sẽ được cộng vào. Điều này được áp dụng với cả lượng FP tăng thêm từ CE Bắt Đầu Cuộc Hành Trình.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.