(Tạo trang mới với nội dung “<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|EX}}}|EX| {{activeskill2page |servanticons = {{Gawain}} |img = Startnp |name = Chiếc Đai Của Bertilak |rank = EX |effect = …”)
 
 
(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 3: Dòng 3:
 
|servanticons = {{Gawain}}
 
|servanticons = {{Gawain}}
 
|img = Startnp
 
|img = Startnp
|name = Chiếc Đai Của Bertilak
+
|name = Đai Của Bercilak
 
|rank = EX
 
|rank = EX
 
|effect = {{Seffect|Npcharge}} Sạc 20% thanh NP của bản thân.<br/>Tăng sao.<br/>Bản thân nhận được trạng thái Hồi sinh trong 1 lượt, 1 lần.
 
|effect = {{Seffect|Npcharge}} Sạc 20% thanh NP của bản thân.<br/>Tăng sao.<br/>Bản thân nhận được trạng thái Hồi sinh trong 1 lượt, 1 lần.

Bản hiện tại lúc 14:53, ngày 5 tháng 8 năm 2018

Startnp.png
Đai Của Bercilak EX
NpCharge.png Sạc 20% thanh NP của bản thân.
Tăng sao.
Bản thân nhận được trạng thái Hồi sinh trong 1 lượt, 1 lần.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GainStars.png Sao + 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
Gutsstatus.png Hồi sinh với số HP 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Gawainicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.