FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với James Moriarty lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npdmg
Hiệu ứng
When equipped to James Moriarty,
Increase all Evil allies' NP damage by 25% while he's on the field.

Thông tin chi tiết

そら、登山家の言葉にもあるだろう?

そこにエベレストがあるからだ、と。
人は己の限界に挑戦したいものだし、己の結論が正しい
かどうか、それを確かめずにはいられないのサ。

マスター君、私はね。
できる、と計算してしまったのだ。やれる、と結論を
出してしまったのだ。

そうなれば仕方ない、私は悪に堕ちてでもこの計算が
正しいかどうかを、確認しなきゃならなかったのサ!

ああ、うん。まったくだ。順序が逆だコレじゃ。
悪だから世界を破壊するのではなく、
世界を破壊するために悪になるなんてナァ!

Như những người leo núi thường nói, chúng tôi tiếp tục leo bởi vì núi Everest vẫn còn đấy.

Con người luôn muốn thách thức giới hạn của bản thân, và ham muốn chứng minh giả thuyết của mình là đúng vốn đã ăn sâu vào bản ngã của một con người rồi.

Và tôi cũng vậy đấy, Master à. Cuốn sách này là kết quả của vô vàn những tính toán của tôi. Tôi đã chứng minh được giả thuyết của mình là đúng.

Vậy nên việc tôi trở thành kẻ xấu cũng không thể trách tôi được, tôi chỉ đơn giản muốn xem giả thuyết của mình là đúng hay không mà thôi!

À mà thật ra thì, phải là ngược lại. Không phải vì tôi đã trở thành kẻ xấu nên tôi mới tìm cách hủy diệt thế giới, mà là vì tôi tìm cách hủy diệt thế giới nên tôi mới trở thành kẻ xấu mới đúng!

Trivia

  • The Dynamics of an Asteroid là tên cuốn sách mà James Moriarty đã viết, được nhắc tới trong Sherlock Holmes và thung lũng khủng khiếp (The Valley of Fear) của Conan Doyle. Nội dung cuốn sách chưa bao giờ được tiết lộ và không ai biết được.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.