CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Scathach lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Quickup.png
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Scathach,
Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội thêm 15% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

影の国が如何なるものか知りたいか?

名の通りだとも。至るところを影が覆い尽くす魔境、
陽の光など差さぬであろう暗がり、死の世界だ。
思えばクー・フーリンが訪れたのは皮肉だな。
そら、奴は太陽の御子だろう?

……影の国には、七つの城壁が在る。
いや。これは言葉通りの意味ではない。
お主も知る道理を示す象徴のようなものだ。すなわち、

“死者は蘇らない”

影の国の住人は、壁を越えて地上へ姿を見せはしない。本来であればな。それこそ道理だ。
さて。みごと世界を救い、私をかの国へと叩き返して
みせる日を楽しみにしているぞ。マスター。

Cậu muốn biết về Vùng Đất Bóng Ảnh à?

Đúng như tên gọi thôi, đó là một Ma cảnh nơi bóng tối phủ khắp tất cả.
Nó tối tăm đến mức ánh mặt trời không thể rọi tới, vùng đất của cái chết.
Nghĩ lại thì việc Cu Chulainn đến đó đúng là mỉa mai.
Không phải nó là đứa con của Mặt trời sao?

Ở Vùng Đất Bóng Ảnh có bảy bức tường thành.
À không, nó không mang cái nghĩa đó đâu. Chúng tượng trưng cho một đạo lý mà cậu cũng biết đấy. Đó là:
“Người chết thì không sống lại.”

Cư dân của Vùng Đất Bóng Ảnh sẽ không vượt qua bức tường và lộ diện ở thế giới bên trên.
Về cơ bản là thế. Đó chính là một đạo lý.
Giờ thì, tôi trông đợi cái ngày mà cậu sẽ cứu thế giới xinh đẹp này và đưa tôi về lại vương quốc đó đấy. Master.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.