FANDOM


StarAbsorb
Đệ Lục Thiên Ma Vương Bãi Biển A-
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Surehit Nhận hiệu ứng Tất Trúng trong 1 lượt.
Khi trên Chiến trường rực lửa, tăng tấn công bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 1000%1200%1400%1600%1800%2000%2200%2400%2600%3000%
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 6 54
Servant sở hữu kĩ năng
NobuSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.