FANDOM


Đặc tính là một nhóm (loại) trong trò chơi có ảnh hưởng quan trọng đến các Kĩ năng chủ động, Bảo Khí, và sự kiện. Một số đặc tính ko chứa các thông tin rõ ràng hay trực quan, như đặc tính Rồng, trong khi một số khác có nguồn gốc từ những Kĩ năng bị động hoặc tiểu sử của các Servant.


Xem thông tin về thuộc tính tại đây.


Thông tin bên lề

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.