Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 16:06 ngày 12 tháng 8 năm 2020 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 10 tháng 8 năm 2020

     11:20  Sự Kiện Mùa Hè FGO 2016‎‎ 2 thay đổi lịch sử+285[Pretty Lightningreed (PL)‎; Gabonnie‎]
     
11:20 (hiện | trước) -221 Gabonnie Message Wall đóng góp
     
09:28 (hiện | trước) +506 Pretty Lightningreed (PL) Message Wall đóng góp
     11:11  Bản mẫu:Areas khácsử -35 Gabonnie Message Wall đóng góp
     11:10  Kĩ năng chủ động/Tấn công‎‎ 2 thay đổi lịch sử-39[Gabonnie‎ (2×)]
     
11:10 (hiện | trước) -10 Gabonnie Message Wall đóng góp
     
11:10 (hiện | trước) -29 Gabonnie Message Wall đóng góp
     11:07  Sự kiện Saber Wars tái khởi động khácsử +85 Gabonnie Message Wall đóng góp
     11:04  Bộ sưu tập những chàng trai Chaldea 2018 khácsử -68 Gabonnie Message Wall đóng góp
     11:02  Phần 1 khácsử +150 Gabonnie Message Wall đóng góp
     10:53  Cuộc Đua Mùa Hè Rực Lửa Chết Chóc! Re-run khácsử +109 Pretty Lightningreed (PL) Message Wall đóng góp
     09:52  Cuộc Đào Tẩu Mùa Hè Khỏi Nhà Ngục Chết Chóc! Re-run/Trận đấu hỗ trợ‎‎ 2 thay đổi lịch sử+405[Pretty Lightningreed (PL)‎ (2×)]
     
09:52 (hiện | trước) -115 Pretty Lightningreed (PL) Message Wall đóng góp Thẻ: Soạn thảo trực quan
     
09:50 (hiện | trước) +520 Pretty Lightningreed (PL) Message Wall đóng góp
     09:15  Kĩ năng bị động khácsử +222 Gabonnie Message Wall đóng góp
     09:13  Kĩ năng chủ động khácsử -48 Gabonnie Message Wall đóng góp
     09:10  Đặc tính‎‎ 2 thay đổi lịch sử+19[Gabonnie‎ (2×)]
     
09:10 (hiện | trước) 0 Gabonnie Message Wall đóng góp
     
09:07 (hiện | trước) +19 Gabonnie Message Wall đóng góp
     09:09  Kĩ năng khácsử -11 Gabonnie Message Wall đóng góp
     08:57  Vật phẩm tiến hóa‎‎ 4 thay đổi lịch sử+163[Pretty Lightningreed (PL)‎ (4×)]
     
08:57 (hiện | trước) -69 Pretty Lightningreed (PL) Message Wall đóng góp
     
08:50 (hiện | trước) -254 Pretty Lightningreed (PL) Message Wall đóng góp
     
08:44 (hiện | trước) -4 Pretty Lightningreed (PL) Message Wall đóng góp Thẻ: Soạn thảo trực quan
     
08:43 (hiện | trước) +490 Pretty Lightningreed (PL) Message Wall đóng góp
M    08:33  Bản mẫu:Main/doc khácsử +2.831 Gabonnie Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “The hatnotes used for adding links between articles where more context is important. Broadly speaking, a hatnote should answer a readers' question: Am I o…”
M    08:32  Bản mẫu:Main khácsử +219 Gabonnie Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “<includeonly>{{#invoke:Hatnote|main}}</includeonly> <noinclude>{{Documentation}}<!-- For a more traditional wikitext version of this template, see https:…”
M    08:30  Bản mẫu:Further‎‎ 2 thay đổi lịch sử+229[Gabonnie‎ (2×)]
     
08:30 (hiện | trước) +12 Gabonnie Message Wall đóng góp
M    
08:23 (hiện | trước) +217 Gabonnie Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “<includeonly>{{#invoke:Hatnote|further}}</includeonly> <noinclude>{{Documentation}}<!-- For a more traditional wikitext version of this template, see htt…”
M    08:30  Bản mẫu:Further/doc khácsử +2.849 Gabonnie Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “The hatnotes used for adding links between articles where more context is important. Broadly speaking, a hatnote should answer a readers' question: Am I o…”
M    08:30  Mô đun:Hatnote khácsử +481 MtaÄ Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “-- This Module is used for making templates based in the Lua language. -- See more details about Lua in Help:Lua. -- The Fandom Developer's Wiki hosts…”
     08:05 Nhật trình khóa MtaÄ Message Wall đóng góp đã đổi mức khóa Đặc tính ‎‎[edit=autoconfirmed] (vô thời hạn) ‎[move=autoconfirmed] (vô thời hạn) ‎

ngày 8 tháng 8 năm 2020

ngày 7 tháng 8 năm 2020

M    11:34  Thảo luận:Khôi phục tài khoản/@comment-46563277-20200807113424 khácsử +119 Chevalier1234 Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “Mọi người cho mình hỏi giờ mình vào game toàn bị màn hình đen có cách nào khắc phục không ạ ”
     11:03  (⧼log-name-useravatar⧽)[Saber alter 14‎ (2×)]
     
11:03 Saber alter 14 Message Wall đóng góp avatar_chn ‎
     
11:01 Saber alter 14 Message Wall đóng góp avatar_chn ‎
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.