Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 5.000 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 12:32 ngày 26 tháng 9 năm 2020 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 21 tháng 9 năm 2020

     16:10 Nhật trình khóa Jashdb Message Wall đóng góp đã mở khóa Mashu Kyrielight Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     15:53  Battle in New York 2020 (US) khácsử +843 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     15:52  Battle in New York 2020 (US)/Thông tin chính‎‎ 3 thay đổi lịch sử+842[Jashdb‎ (3×)]
     
15:52 (hiện | trước) 0 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
15:40 (hiện | trước) -1 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
15:29 (hiện | trước) +843 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 19 tháng 9 năm 2020

     12:49  (Nhật trình tải lên)[Jashdb‎ (4×)]
     
12:49 Jashdb Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:LakshmibaiStage2Icon.png
     
12:46 Jashdb Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:S245Icon.png
     
12:45 Jashdb Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Fruit Of Longevity.png
     
12:43 Jashdb Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Class-Extra-Gold.png
M    12:46  Bản mẫu:Lakshmibai khácsử +755 Jashdb Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{#switch: {{{stage}}} |2 = {{{1|75}}}px|link=Lakshmibai |3 = file:LakshmibaiStage3Icon.png|{{{1|75}}}px|link=Lakshmib…” Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    12:44  Bản mẫu:Fruit of Longevity khácsử +86 Jashdb Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{Inum|{{{2|45}}}px|link=Fruit of Longevity|{{{1|}}}}}” Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    12:43  Bản mẫu:Extra khácsử +60 Jashdb Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{{1|25}}}px|link=Servant List Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     12:42  Vũ hội ở Vương quốc bóng đêm/Grail Front khácsử +921 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     12:35  Battle in New York 2020 (US)/Tournament Quest‎‎ 2 thay đổi lịch sử+40[Jashdb‎ (2×)]
     
12:35 (hiện | trước) 0 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
12:32 (hiện | trước) +40 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     12:35  Battle in New York 2020 (US)‎‎ 2 thay đổi lịch sử+40[Jashdb‎ (2×)]
     
12:35 (hiện | trước) 0 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
12:34 (hiện | trước) +40 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.