Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 5.000 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 07:36 ngày 29 tháng 9 năm 2020 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 28 tháng 9 năm 2020

     04:44  Thành viên:Jashdb‎‎ 6 thay đổi lịch sử+421[Jashdb‎ (6×)]
     
04:44 (hiện | trước) +31 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
04:39 (hiện | trước) +43 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
04:37 (hiện | trước) +92 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
04:21 (hiện | trước) +1 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
04:19 (hiện | trước) +198 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
04:02 (hiện | trước) +56 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     04:35  MediaWiki:Wikia.css‎‎ 7 thay đổi lịch sử+2.451[Jashdb‎ (7×)]
     
04:35 (hiện | trước) -2 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
04:34 (hiện | trước) -4 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
04:27 (hiện | trước) +13 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
04:21 (hiện | trước) +2.444 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
04:09 (hiện | trước) -2.443 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
04:08 (hiện | trước) -1 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
04:01 (hiện | trước) +2.444 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     04:21  (Nhật trình khóa)[Jashdb‎ (2×)]
     
04:21 Jashdb Message Wall đóng góp đã khóa MediaWiki:Wikia.css [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) ‎
     
04:20 Jashdb Message Wall đóng góp đã mở khóa MediaWiki:Wikia.css
     03:30  (Nhật trình tải lên)[Jashdb‎ (7×)]
     
03:30 Jashdb Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Quickabsorpt.png
     
03:29 Jashdb Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Busterdamageup.png
     
03:29 Jashdb Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Artsdamageup.png
     
03:28 Jashdb Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Quickdamageup.png
     
03:28 Jashdb Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Starrateresup.png
     
03:26 Jashdb Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Critchanceresup.png
     
03:26 Jashdb Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Specialinvincible.png

ngày 27 tháng 9 năm 2020

     05:41  Battle in New York 2020 (US)/Exhibition Quests khácsử +1.267 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     05:19 Nhật trình tải lên Jashdb Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:DeathDebuffIcon.png
     05:19  Bản mẫu:Seffect/doc khácsử +6.043 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     03:54  Battle in New York 2020 (US) khácsử -52.008 Jashdb Message Wall đóng góp Đã thay thế cả nội dung bằng “center|680px|link=https://fate-go.us/newyork/ '''Thời gian Event:''' 14/09 15:00 - 30/9 10:59 (VN GMT +7) '''Yêu c…” Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Thay thế nội dung
     03:51  Battle in New York 2020 (US)/Tournament Quest khácsử -67 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     02:47  Bản mẫu:News khácsử -477 Jashdb Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.