CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Lý Thư Văn (Lancer) lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Artsup.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Lý Thư Văn (Lancer),
Tăng tính năng thẻ Arts của toàn đội thêm 15% khi ông ở trên sân.

Thông tin chi tiết

この世には時折、信じられない才能を持った人間が

信じられない努力をして、信じられない技量を見せる
ことがある。

神槍、と誰かが言った。
そんなものは嘘だ、とせせら笑う者もいた。
どちらにも、書文は興味がない。あるのはただ、次の
一撃が更により鋭く、より華麗なものであるように、
と動くだけだ。
そこに余人が入り込む隙間はない。隙間があるものを
神域とは呼べない。
調息、集中、歩法――。
繰り出されるは唯一にして神域の槍撃。
それは霊峰の頂、神の座に居るものだけが知覚できる
鋭き風であった。

Thế giới này tồn tại những cá nhân xuất chúng với tài năng và nỗ lực đáng khâm phục.

Có người được mệnh danh là "Thần Thương" Lý.
Cũng có những người không tin vào danh hiệu đó và nhạo báng ông.
Tuy nhiên, Lý Thư Văn bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu.
Ông chỉ quan tâm tới việc rèn giũa võ thuật của bản thân ngày một mạnh hơn.
Với ông, đã tung chiêu thì chắc chắn phải nhất kích đoạt mạng, nếu không thì chẳng thể chạm tới được cảnh giới của thần.
Hít thở, tập trung và nhẹ bước--
Ông đã tung ra một thương có thể tới được đẳng cấp của chư thần.
Một luồng khí vô hình sắc lẻm mà chỉ có những ai đã đạt tới thượng thừa hoặc thánh nhân mới có thể nhận ra được.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.