FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 14:44, ngày 17 tháng 3 năm 2018Detox2733 (tường | đóng góp)‎ . . (529 byte) (+529)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Elizabeth Bathory (Brave)}} |img = invishield |name = Đại Nguyên Tắc Của Người Hùng |rank = EX |effect = {…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.