FANDOM


Invishield
Đóa Hoa Không Tàn Của Người Dũng Sĩ B
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trước 2 đòn đánh trong 5 lượt.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
AchillesIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.