FANDOM


Guts
Ý Chí Bất Khuất A
Gutsstatus Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt. (Hồi sinh với 1 HP.)
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Spartacusicon

Guts
Ý Chí Bất Khuất C
Gutsstatus Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt. (Hồi sinh với 1 HP.)
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
ColumbusIcon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.