FANDOM


Staffup
Ân Sủng Của Thánh Thần B
Tăng tỉ lệ debuff tinh thần thành công của bản thân trong 3 lượt.
Hồi HP của bản thân.
Cấp 12345678910
Statusup Tỉ lệ thành công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
HealEffect HP hồi + 1000115013001450160017501900205022002500
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Marieicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.