FANDOM


Stun
Ánh Nhìn Tà Ác Sâu Thẳm C
DelayedDebuff Gây kinh hãi toàn bộ kẻ địch trong 5 lượt.
(Có cơ hội làm choáng chúng mỗi lượt, không tác dụng khi chúng đang bị choáng)
Cấp 12345678910
Stunstatus Cơ hội làm choáng + 30%31%32%33%34%35%36%37%38%40%
Thời gian chờ 10 98
Servant sở hữu kĩ năng
Gilles2icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.