FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Thomas Edison lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npacqui
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Thomas Edison,
Increase NP accumulation of all allies by 15% while he's on the field.

Thông tin chi tiết

失敗に次ぐ失敗、惨憺たる結果にため息をつく。

淹れ直したコーヒーを飲む。
歩く。
違う材料を思いつく。
喜び勇んで調達、実験、そして失敗。
「もしかしたら、そんなものはこの世にないのかも」
「電球を点し続けることは、永遠にできないのかも」
そんな思いを抱く――押し殺す。
まだたった8000、世界には万を超える材料が
存在する。それら全てを確かめ、それでもダメなら
新しい材料を発明する。
積み重ねて積み重ねて、不安を振り切り走り続ける。

「さて次は? 日本のバンブーとな?」

Thất bại nối tiếp thất bại, thở dài trước cái kết quả thảm hại của mình.

Uống tách cà phê đã được lọc lại lần nữa, tôi bước đi. Tôi tiếp tục suy nghĩ về những loại vật liệu khác. Tôi háo hức đi mua, tôi làm thí nghiệm và tôi thất bại.
“Có lẽ trên thế giới không tồn tại một thứ như vậy.”
“Có lẽ việc duy trì ánh sáng của bóng đèn vĩnh viễn cũng không thể thực hiện được.”
Tôi vứt hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Vẫn chỉ mới có 8000, trên thế giới này có hơn 10000 loại vật liệu. Nếu sau khi thử hết tất cả mà vẫn không được thì tôi sẽ tạo ra một loại mới.
Chồng chất, chồng chất, quét sạch những lo âu, tôi tiếp tục chạy.

“Tiếp theo là cái gì nào? Tre Nhật Bản chăng?”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.